18. november 2017

Generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling i kunstforeningen Soli Deo Gloria onsdag den 22. november 2017 kl. 20.00-22.00.

Generalforsamlingen afholdes i Aarhus Valgmenigheds kirkesal på Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj

Vi nåede en stor milepæl med afsløringen af DEN STORE FORTÆLLING den 13/8 2017. På generalforsamlingen skal vi bl.a. tale om de kommende projekter i foreningen.

Der vil blive serveret kaffe/the og cava ved generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Forslag om ændring af vedtægter

4) Regnskabet 2016 forelægges til godkendelse

5) Eventuelle forslag

6) Fastsættelse af kontingent

7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

Ad pkt 4: Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Den siddende bestyrelse er pt.: Søren Klit Lindegaard (formand), Peter Dalgaard Høeg, Jesper Christensen og Kjeld Ghozati.

Vel mødt – vi glæder os til at se dig!