DEN STORE FORTÆLLING er blevet finansieret af en række fonde og firmasponsorater.

Fondsbevillinger

Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
C.A.C Fonden
Finn Rieck-Andersens Familiefond
Grosserer, konsul N. C. Nielsens Fond
Ole Kirk´s Fond

Firmasponsorater

Agrovice
Børnegården Solbjerg
Constructa
E+N Arkitektur
HAK Holding
HUJ A/S
Lysemose Aps
Lægerne Axelsen & Fausholt
Peter og Marian Dalgaard Høeg